Форми на обучение по музикален инструмент /1/

Форми на обучение по музикален инструмент /1/

Урокът като една от формите на обучение по китара Въведение – форми на обучение и уроци по китара Пловдив Важна роля в