Странични дъски и гръб – устройство на китарата – част 4

Странични дъски и гръб – устройство на китарата – част 4

Странични дъски и гръб на китарата Странични дъски – те представляват дървените части около и зад горната резонаторна дъска. Това са компоненти, които