Целите при преподаване на китара

Целите при преподаване на китара

Преподаване на китара – цели и насоки Целите при преподаване на китара „Основната цел в педагогиката би трябвало да бъде защо вместо как. Всеки може да се научи как нещо