Устройство на китарата – тяло и гриф

Устройство на китарата – тяло и гриф

Устройство на китарата Устройство на китарата 1. Тяло: — горна резонаторна дъска — странични резонаторни дъски — долна резонаторна дъска (дъно) —