Устройство на китарата – част 2 – горна резонаторна дъска, розетка, струнник, мостче

Устройство на китарата – част 2 – горна резонаторна дъска, розетка, струнник, мостче

Горна резонаторна дъска  Горна резонаторна дъска – това е важна част при акустичната и класическата китара и оказва основно влияние върху музикалния тон на