Целите при преподаване на китара

Целите при преподаване на китара

Преподаване на китара – цели и насоки

Целите при преподаване на китара

„Основната цел в педагогиката би трябвало да бъде защо вместо как. Всеки може да се научи как нещо се прави, но много малко са тези, които влагат време, за да се научат (или да анализират) защо правим нещата по точно определен начин.

При обучението как нещо се прави по определен начин, обучаващите започват да копират, но когато подобна или нова ситуация се появи, те не знаят какво да направят. Те не са научени истински и усещат заплаха.

Нашата цел би трябвало да бъде (и аз искам да подчертая това като най-важната гледна точка от обучението) да преподаваме защо изпълняваме определени задачи по определен начин. С това знание, обучаващият почти автоматически разбира как да продължи сам и по този начин да се превърне в самодостатъчен, мислещ музикант. Музикант, който независимо анализира ситуации, точно преценява музикалните цели и уверено стига до края с разрешение; разрешение, което има индивидуална и смислена основа и което покачва нивото на музиката.

За учителя няма по-голямо предизвикателство да събуди ученика си за това.Вероятно не е правилно да се прибавя този аспект на преподаването във всички сфери на живота. Отговорите не произлизат от разбирането „как“, а „защо“.Ако това е правилно, тогава ние, учителите стоим на много по-важна и силна позиция от тази, която често приемаме. Ние можем позитивно или негативно да повлияем – дори да променим – начинът, по който една личност мисли.Това е огромна отговорност.Нека никога, никога да не забравяме това.“

Антъни Глайс

Източник: „Classical Guitar Pedagogy – A Handbook for Teachers”, Mel Bay Publications, INC., 1997)

Уроци по китара Пловдив