Звукоизвличане на китара

Звукоизвличане на китара

Тоноизвличане на китара

Необходими качества на китарата – звук, тон

Материали, изработка, компоненти на професионалните инструменти

Звукоизвличане на китара

Съвсем вярно е схващането, че проявяването на качествата на самия инструмент зависи от изпълнителя. Но е важен и фактът, че качествата на инструмента повлияват значително лекотата, дълбочината и красотата на свиренето. В обучението по музикален инструмент е важно да се развива любов към музиката и инструмента.

В този смисъл е важно китарата да е подходяща и да има добри качества за свирене, тъй като инструментът с дефекти може да откаже ученика. Например – зле звучащата китара и/или неудобната такава би превърнала свиренето в изпитание. По същия начин, един инструмент, който е удобен за свирене, с красив и богат тембър, превръща уроците по китара, както и заниманията вкъщи в несравнимо удоволствие. Той вдъхновява ученика да постигне повече, в сравнение с некачествената китара.

Изправност – звукоизвличане на китара

В случаите, в които се налага да се ползват стари инструменти, задължително трябва да се проверят техните качества. Особено е важно да се обърне внимание на грифа дали не е изкривен и в такъв случай да бъде поправен с помощта на добър майстор. Много е важно той да бъде лек и удобен за свирене и в същото време масивен и неподатлив на изкривявания.

 Това, което определя цената на една китара е звучността, подборът на дървесина, конструкция, форма, размери, степен на натягане на струните и т.н. От голямо значение са металните прегради и начинът, по който разделят праговете и тоновете на китарата.

Избягване на фалшивеене

Тоновете трябва да бъдат изчислени с абсолютна математическа точност на основата на колебанията (трептенията) на струните, за да не се получи фалшивеене. Тази подробност е добре изпипана при професионалните инструменти. Но при китарите масово производство, може често да се срещат тоново-височинни неточности. Това го има особено на по-горни позиции на грифа, в сравнение със свободните струни.

Изпипване на детайли по грифа – звукоизвличане на китара

Металните прегради, освен правилно изчислени като позиция, е важно да бъдат изравнени и шлайфани и да не драскат ръката при свирене. При трептене, струните не трябва да опират, трептейки в металните прегради, тъй като се получава неприятен за ухото браждящ звук. Това се получава тогава, когато металните прегради не са добре изравнени откъм височина. В този случай китарата трябва да се заведе на майстор, който да изглади неравностите.

За удобството при свирене е важно удобството на ръката, която държи грифа. За това оказват влияние няколко компонента: съпротивление на струните, което зависи от твърдостта им, височина на струните, форма на задната част на грифа.

Красота в линията на изработката и звукоизвличане на китара

При изработката на китарата като външен вид е важна красивата линия, да се съблюдават пропорциите на частите и изпипването на всеки детайл. Размерът на китарата и нейните части е добре да бъдат съобразени с определени пропорции с ръста и големината на ръцете и пръстите на изпълнителя.

Днес големи марки китари предлагат изработка на инструмент от предварително взети мерки на изпълнителя, който ще ползва този инструмент.Професионалните китари притежават красив и чист тембър. Концертните инструменти притежават мощен звук, който е изравнен като сила в различните регистри. Тонът им е богат на честоти и темброви нюанси.

Уроци по китара Пловдив