Устройство на китарата – част 2 – горна резонаторна дъска, розетка, струнник, мостче

Устройство на китарата – част 2 – горна резонаторна дъска, розетка, струнник, мостче

Горна резонаторна дъска

 Горна резонаторна дъска – това е важна част при акустичната и класическата китара и оказва основно влияние върху музикалния тон на инструмента. Тя е с дебелина от 2,5 до 4 милиметра. При истинските китари се изработва от кедър или смърч, по рядко от друго дърво. При по-скъпите китари, тази дъска е от масивно дърво, а при по-евтини инструменти, може да бъде пластова.

 Част от нея е и розетката на китарата — украсената част около резонансовия отвор. При по-скъпите инструменти, на розетката се обръща специално внимание, като се изработва от специално избрана фина дървесина и видове дърво.

 Върху горната резонаторна дъска се намира и струнника на китарата. При качествените инструменти, той се изработва от подходящо дърво, най-често — палисандър. Някои китари имат струнници от абанос, което е още по-скъпо дърво.

 Част от струнника на китарата е долното мостче — малка част (най-често в бял цвят), върху която преминават струните на китарата. При качествените инструменти, долното мостче се изработва от синтетична кост, а при по-бюджетните китари — от обикновена пластмаса.

Уроци по китара Пловдив