Акорди за китара – за какво служат?

Акорди за китара – за какво служат?

Акорди за китара: Как да постигнем върхова емоция в музиката / Уроци по китара Пловдив

Акорди за китара / Уроци по китара Пловдив

Какво е акорд

Акордът е комбинация (съзвучие) от три или повече тона, звучащи едновременно – на един или няколко инструмента или човешки гласове. В класическата музика се казва, че тонове на всички акорди трябва да могат да бъдат подредени по терци – един, спрямо друг. (Терцата е интервал между два тона в музиката, който се състои от три поредни степени на звукореда.) Днес, значението на понятието се е поизменило и вече, дори съзвучия, които не са подредени по терци, се наричат акорди.

Ако тоновете на даден акорд, както често се случва при почти всички акорди за китара, не са подредени по терци, това може да стане чрез прехвърляне в октава на някои тонове така, че основният тон на акорда да заеме най-ниска, басова позиция, а останалите тонове да се подредят върху него по терци – един, спрямо друг. (Октавата, както терцата, също е междутонов интервал в музиката, който се състои от даден тон и неговото повторение – по-високо или по-ниско.)

Значението на понятието в различните времена и епохи

В днешно време, значението на понятието “акорд” се разграничава от класическото му значение и има акорди за китара и не само, които не са изградени само от терци, както и такива, които не съдържат терци изобщо. Имайки предвид това, че в онзи период, за да се нарече едно съзвучие така, е било необходимо да бъдат подредени тоновете по описания начин, означава, че тогава тоновете са били в съзвучие, по-точно – съгласие един, спрямо друг и така хората са избягвали дисонансите – интервалите, при които тоновете звучат несъгласувано.

При тризвучия, чиито тонове могат да бъдат подредени по терци, е невъзможно да се появят тонове, които не са съгласувани помежду си. Тоест, за класическото определение съвсем спокойно можем да кажем, че идва от израза: “according to”, което се превежда “в съгласие с” или съгласувано. Тоест, музикантите са имали стремеж към съгласувано звучене на тоновете.

Видове акорди

Има различни видове акорди. Според броя на тоновете, те могат да бъдат тризвучия, читиризвучия, петзвучия, шест- и седемзвучия. Според наклонението на лада и разположението на малки и големи терци, тези, които са съставени от три тона, могат да бъдат: мажорни, минорни, умалени, увеличени.

Четиризвучията се наричат септакорди и имат различни видове – спрямо първото тризвучие и големината на септимата – както терцата, това също е интервал между два тона. Септимата в един акорд винаги се определя, спрямо основния му тон. Петзвучията се наричат нонакорди, шестзвучията – ундецимакорди, а седемзвучията – терцдецимакорди. Всеки тип акорд има свои собствени характеристики и се използва в различни музикални контексти. Това много може да се използва при акорди за китара.

Какво е разположение на акорд

Разположението се отнася до начина, по който тоновете, по-точно – гласовете са подредени. Най-общо, гласовете са: висок, среден, нисък, но могат да бъдат и повече. Разположението на гласовете се учи в специализирани музикални учебни заведения и се отнася, както за акорди за китара, така и по принцип за всички инструменти. В света на китарата, повече се използва в класиката, но не пречи да се усвои от всички, защото, по този начин лесни техники изглеждат като за напреднали.

Видове разположения на гласовете / Уроци по китара Пловдив

Съществува тясно, широко и смесено разположение. При тясното разположение, между тоновете не могат да се вмъкнат други тонове от акорда. При широкото – между тоновете могат да се вмъкнат други акордови тонове. При смесеното – между някои от тоновете могат да се вмъкнат тонове от акорда, а между някои – не.

Какво е обръщение на акорд

Обръщението променя реда на тоновете и придава различен цвят (нюанс, усещане, чувство). Това е полезна техника за промяна на звука и стила на свирене – с разнообразяване на начина, по който свирим акорди за китара, а не само по познатите диаграми.

Видове обръщения на акорди

Най-общо, обръщенията на тоновете се делят на два вида – хармонично и мелодично разположение. Обръщението се отнася до разположението на всеки от гласовете (тоновете) му – основен, терцов, квинтов и т.н.
Най-ниският тон определя хармоничното обръщение, а най-високият – мелодичното. При основен тон в най-ниския глас на акорда, се казва, че той е в основно хармонично обръщение; при терцов тон в баса – терцово, а при квинтов тон – квинтово.

Същото се отнася и за най-високия тон – при основен тон в мелодията – това е основно мелодическо обръщение и т.н., както за хармоничното. Това се отнася за всички акорди за китара и други инструменти.

Как се четат диаграми на акорди за китара

Диаграмите са графични изображения, които показват правилните позиции на пръстите, спрямо прагчетата и струните, за свирене на акорд на китара. Диаграмите се четат отгоре надолу и отляво надясно, където числата и кръговете показват съответните позиции на пръстите на ръката на китарата. Тук левичарите срещат трудности, защото, за тях би било по-лесно да четат акордови диаграми отдясно наляво.

Как да създадем определено чувство в музиката с акорди за китара – уроци по китара Пловдив

Музиката представлява чувства в тонове. За да бъдем изразителни, трябва всеки от тоновете да бъде вкаран в определен контекст. Това се прави чрез функциите, които всяка от степените на даден музикален лад притежава. Когато звучи даден акорд в акомпанимент и върху него звучи тон от мелодията, този тон влиза в определени емоционални взаимоотношения с акорда и в зависимост от това този тон коя степен на акорда се пада и дали е алтерована (повишена или понижена с диез или бемол), той създава определено чувство или емоция. 

По солфеж или други дисциплини в стандартни музикални учебни заведения и музикални школи, в сферата на образованието, в нито една класна стая, нито една частна музикална школа по китара или друг инструмент, това не се преподава – нито държавно, нито чрез частни уроци.

Много музиканти – независимо дали свирят на класическа китара и се занимават с класически музикални произведения или се занимават със стилове за акустична китара, независимо дали са изпълнители или учители по китара – не го знаят, поне не и по този начин, а е от ключово значение за музикалното израстване на всеки музикант – да знае как да предаде емоция с музиката си.

Какво трябва да знаят изпълнителите и учителите за акордите за китара

В стандартните училища учат на емоция само чрез фразировка. Но може да се постигне и чрез изсвирване на определени тонове и акорди за китара (и не само). Това е независимо дали музикантът се занимава с изпълнителска дейност или само с преподавателска (учителска) – с индивидуален подход и уроци по класическа, акустична, електрическа китара. 

В обучението по китара и по всякакъв друг музикален инструмент и учителската професия и дейност в областта на музиката изискват да бъде включено и това как да предадем подходящите емоции не само с фразировка, но и с избор на подходящи тонове. Учителят по китара е добре да бъде в състояние да предаде това на своите ученици – как да създават специфично чувство с акорди за китара и мелодия. Истински добри учители на световно ниво говорят за това.

Заключение – ресурси за акорди за китара и други 

В интернет и реалното пристранство има много помагала за акорди за китара, музикална хармония и други. Намират се безброй издания и книжки със заглавия от типа: “Х акорда за китара”. Лесно се намират акорди, таблатури и текстове на известни песни, като има и много акорди, таблатури и текстове на български песни, но от нас зависи какще ги направим по-интересни и добре звучащи. Колкото повече учим музикална теория, толкова по-добре и уникално ще звучим.

акорд, акорди, акорди за китара, за китара, уроци, уроци китара, китара уроци, уроци китара Пловдив, китара уроци Пловдив, Пловдив, в Пловдив, уроци по китара, уроци по китара Пловдив, уроци по китара в Пловдив, учител, учител китара, китара учител, учител китара Пловдив, китара учител Пловдив, учител по китара, учител по китара Пловдив, учител по китара в Пловдив, , учители, учители китара, китара учители, учители китара Пловдив, китара учители Пловдив, учители по китара, учители по китара Пловдив, учители по китара в Пловдив, урок, урок китара, китара урок, урок китара Пловдив, урок по китара, урок по китара Пловдив, урок по китара в Пловдив, школа, школа китара, китара школа, школа китара Пловдив, китара школа Пловдив, школа по китара, школа по китара Пловдив, школа по китара в Пловдив, школи, школи китара, китара школи, школи китара Пловдив, китара школи Пловдив, школи по китара, школи по китара Пловдив, школи по китара в Пловдив, музикална школа, музикални школи, музикална школа Пловдив, музикални школи Пловдив, музикална школа в Пловдив, музикални школи в Пловдив, класическа китара, акустична китара, електрическа китара, класика, метъл, рок, неокласически метъл, уроци по класическа китара, уроци по класическа китара Пловдив, уроци по класическа китара в Пловдив, учител по класическа китара, учител по класическа китара Пловдив, учител по класическа китара в Пловдив, уроци по акустична китара, уроци по акустична китара Пловдив, уроци по акустична китара в Пловдив, учител по акустична китара, учител по акустична китара Пловдив, учител по акустична китара в Пловдив, уроци по електрическа китара, уроци по електрическа китара Пловдив, уроци по електрическа китара в Пловдив, учител по електрическа китара, учител по електрическа китара Пловдив, учител по електрическа китара в Пловдив, уроци по, урок по, школа по, школи по, музика, Кремона, китари Кремона, Казанлък, България

Ключови думи: диаграми на акорди за китара, акордови диаграми.